A nagy és különleges cégek könyvelője

Pénztárgép használat változások

Tájékoztató

Pénztárgép használatát érintő módosításokról

A pénztárgépek használatáról szóló rendeletekben fontos módosítások, illetve pontosítások történtek. Tisztelt Ügyfeleink figyelmébe ajánlom az általunk legfontosabbaknak tartott, kiemelt változásokat, módosításokat.

Tartalom

Pénztárgép használatát érintő módosításokról 1

 1. Utólagos rögzítés (NGM rendelet 1. § (5)–(6) bekezdés, 78/F §). 1
 2. Éves felülvizsgálat (NGM rendelet 48. § (1a)–(1b) és (2)–(4) bekezdés). 2
 3. Pénztároló eszköz pénztárgéphez rendelése (NGM rendelet 49/A §). 2
 4. Pénztárgépnapló (NGM rendelet 54. § (3)–(4) bekezdés). 3
 5. Pénztárgép selejtezése (NGM rendelet 55. §). 3
 6. Cserepénztárgép (NGM rendelet 42. § (1) bekezdés, 78/F §). 3

 

 1. Utólagos rögzítés (NGM rendelet 1. § (5)–(6) bekezdés, 78/F §)

  A jogszabály kellő részletezettséggel szabályozza, hogy abban az esetben, ha az adóalany mentesül a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól (például áramszünet, a pénztárgép meghibásodása, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén), a mentesülés ideje alatt bizonylatolt bevételt hogyan kell utólag rögzíteni a pénztárgépben.

Ez ügyfeleink körében is sokszor okozott fejtörést, így ezen feladat pontosításáról szóló leírást első helyre tettük.

A nyugta-kibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltakor a pénztárgépben első tételként az adott esemény bekövetkeztétől a nyugta-kibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek helyreálltáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni (utólagos rögzítés).

Az utólagos rögzítéshez külön adóügyi napot kell nyitni (adóügyi nap: a napi nyitás és napi zárás parancs végrehajtása között eltelt idő). Az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy adóügyi napjának bevételét egy nyugtán, forgalmi gyűjtőnként egy tételben kell rögzíteni. Amennyiben az összegek nagysága vagy egyéb körülmény indokolja, az utólagos rögzítéssel érintett időszak egy-egy adóügyi napjának bevételét több nyugtán is lehet rögzíteni. Az utólagos rögzítés elvégzését követően az adóügyi napot le kell zárni, és az így keletkező forgalmi jelentést az utólagos rögzítéssel érintett időszak alatt kiállított adóügyi bizonylatokkal együtt meg kell őrizni.

 

 1. Éves felülvizsgálat (NGM rendelet 48. § (1a)–(1b) és (2)–(4) bekezdés)

  A pénztárgépek éves felülvizsgálata kiegészült a forgalmazói szoftver-felülvizsgálattal, de változtak a szervizes felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezések is.
  A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező. Az éves felülvizsgálat forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint szervizes helyszíni vizsgálatból áll.

  A forgalmazói szoftver-felülvizsgálatot kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

  szervizes helyszíni vizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, átszemélyesítését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. Az éves felülvizsgálat során a szerviz ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

 

 1. Pénztároló eszköz pénztárgéphez rendelése (NGM rendelet 49/A §)

  Új rendelkezés, hogy a pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani.

  A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével, kivéve, ha az eltérést az üzemeltető működési sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik. Pénznek kell tekinteni a készpénzt, a forgatható utalványt és a papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt. Egyértelmű, hogy mostantól minden esetben biztosítani kell a pénztár-egyezőséget gépenként, nem keverhető az esetleges, szintén azonos helységben tartott főpénztári, egyéb pénztári tételekkel a gépbe beütött tételből származó pénzkészlet.

 

 1. Pénztárgépnapló (NGM rendelet 54. § (3)–(4) bekezdés)

  A változás a pénztárgépnaplóba bejegyzést tevő személyek körét, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatás határidejét érinti.

  A pénztárgépnaplóba bejegyzést a rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető, a műszerész vagy a forgalmazó tehet.

  A műszerész vagy a forgalmazó az üzemeltetőnek (az üzemeltető részéről jelen lévő személynek) az aláírásával ismerteti el a bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a műszerész vagy a forgalmazó jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölnie az aláírás megtagadásának okát. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon – PTGTAXUZ nyomtatvány –, az aláírás megtagadásától számított 5 napon belül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.

 

 1. Pénztárgép selejtezése (NGM rendelet 55. §)

  A pénztárgép selejtezésére vonatkozó szabályok egyszerűsödtek, tisztultak. Ez a kérdéskör szintén többször felmerült már, így örömmel fogadtuk ezt a szabályozást is.

  Ha a pénztárgép javíthatatlan, akkor a forgalmazónak és az AEE gyártó magyarországi szervizének ezt a tényt jegyzőkönyvbe kell foglalnia, és a felvett jegyzőkönyv alapján a pénztárgépet az üzemeltetőnek selejteznie kell, a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül. Egyéb esetekben a pénztárgép nem selejtezhető.

 

 1. Cserepénztárgép (NGM rendelet 42. § (1) bekezdés, 78/F §)

  Az üzemeltető kérésére már nem a szerviz, hanem a forgalmazó köteles a javítás idejére, a bejelentéstől számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani.

  Cserepénztárgép  december 31-ét követően kizárólag online módon működhet.

 

Üdvözlettel: Vámos Edit

Feliratkozás a hírlevélre

I agree with the Használati feltételek

Amit Önnek kínálunk

 • Könyvelés
 • Bérszámfejtés
 • Adótanácsadás
 • Adótervezés, induló cégeknek is
 • Cégátvilágítás
 • Cégátszervezés
 • Üzletviteli tanácsadás

 • Könyvelő
 • Könyvelőiroda
 • Adótanácsadó
 • Adószakéertő

Kedves Látogató!
Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk.
A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.